Seim POF6


POF6 – pompy przemysłowe, ogólnego zastosowania do wysokiego zakresu ciśnienia

Trójśrubowa pompa olejowa typu POF6

Trójśrubowa pompa olejowa typu POF6

Medium: olej hydrauliczny, olej smarowy.
Przepływ 20 do 600 l / min (5,2 do 159 USGPM).
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 120 bar (1740 psi) przy 2900 rpm pracy ciągłej.
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi).
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt.
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (32 do 248 ° F).
Prędkość 2900 do 3500 rpm (1450 rpm do 100 bar – 1450 psi).
Średni poziom hałasu 58 ÷ 72 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy.
Zalecana filtracja maksymalnie 40 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia).
Kierunek obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu.

Seim POF6