Pompy tłoczkowe wielostrumieniowe


Radialne pompy tłoczkowe z wieloma wylotami ciśnienia (jednakowe lub różne wartości ciśnienia) są rozwiązaniem nowatorskim. Konstrukcja pomp oparta jest na modelu R pomp tłoczkowych promieniowych.

Pompa zazwyczaj jest napędzana silnikiem elektrycznym, połączonym z pompą za pomocą obudowy stożkowej i łącznika. Zamknięta obudowa pompy pozwala na montowanie jej wewnątrz zbiornika (agregat hydrauliczny), jak standardową instalację zewnętrzną pompy (pompa z silnikiem).

Pompy R RG – D6010D