Zasilacze hydrauliczne HAWE Hydraulik SE


Zasilacz tryb pracy S1 poj. użyt. >15L zasilanie DC podwójne przyłącze ciśnieniowe wydajność >25 l/min najmniejszy
NPC X
HC U4+zewn. blok. zaw. X
KA KA4 U4+zewn. blok. zaw. KA4
MP(N) X U4+zewn. blok. zaw. X
HK X U4+zewn. blok. zaw. lub HK4

KA – Kompaktowy zasilacz hydrauliczny

Kompaktowe zasilacze hydrauliczne firmy Hawe Hydraulik SE mają postać zbiornika oleju, który jednocześnie jest obudową silnika i pompy. Wewnątrz zbiornika obraca się wirnik silnika elektrycznego. Jest on zanurzony w oleju. Poprawia to jego chłodzenie i zapewnia stałe smarowanie. Elementy pompujące (tłoczki) nie mają dodatkowej obudowy a jedynie wspólny kolektor, który odprowadza olej pod ciśnieniem do przyłącza na bocznej ścianie zbiornika/obudowy. Przyłącze to jest standardowe dla wszystkich zasilaczy kompaktowych firmy Hawe Hydraulik SE. Umożliwia bezpośrednie nabudowanie różnego rodzaju zaworów dzięki czemu uzyskać możemy mnogość funkcji w bardzo małej przestrzeni.

Poza kompaktowymi zasilaczami Hawe Hydraulik SE produkuje wersje tradycyjne. Oznaczenie stanowi rozwinięcie typów pomp R (tłoczkowe, promieniowe) oraz LP (pompy z napędem pneumatycznym).

Kompaktowe zasilacze hydrauliczne:
CPU – D 8010
NPC – D 7940
HC, HCW – D 7900
KA, KAW – D 8010
KA, KAW – D 8010-4
MP, MPN – D 7200
MP, MPN – D 7200 H
HK, HKF, HKL – D 7600-4
HK, HKF, HKL – D 7600-3
HK, HKF, HKL – D 7600-2
HK, HKF, HKL – D7600-3L

Zasilacze hydrauliczne:
R, RZ – D 6010 DB
R, RZ – D6010H
Z – D6820
LP – D7280H
K_FXU