Przekaźniki ciśnienia DG HAWE Hydraulik SE


Przekaźniki ciśnienia typu DG

DG przekaźniki ciśnienia

Opisane poniżej elektrohydrauliczne przekaźniki ciśnienia są elementami w których po osiągnięciu zadanej nastawy ciśnienia, następuje zwarcie lub rozwarcie wewnętrznych styków obwodu elektrycznego . Przekaźniki stosuje się, gdy osiągnięcie lub przekroczenie zadanej nastawy ciśnienia wymaga przekazania sygnału elektrycznego do układu sterowania. Dostępność wielu wersji wykonania (np. z pokrętłem nastawczym na tarczy odczytu ciśnienia, z głównym i pomocniczym obwodem styków, jako przekaźnik nabojowy) pozwala na ich stosowanie w różnych maszynach i urządzeniach. Wynikająca z konstrukcji przekaźników wartość histerezy w dokładności odczytu nastaw wynosi w zależności od typu i zakresu przekaźnika od 8 do 20%. Przekaźnik elektroniczny typu DG5E umożliwia dokonanie dwóch całkowicie niezależnych nastaw. Typ DT jest analogowym czujnikiem ciśnienia.