A100 (BEW/AEW)


Typ A100 (wg klasyfikacji TEMA – typ BEW / AEW) – używany wyłącznie jako chłodnica lub osuszacz powietrza lub podobnych gazów z gazem przepływającym po stronie rurek.

Funke A100

Funke A100