Zawory do urządzeń analitycznych i medycznych


  • Mikrozawory elektromagnetyczne, zawory bez kontaktu z medium, zawory proporcjonalne
    i rozwiązania niestandardowe.
  • Wiele technologii do obsługi gazów i cieczy.
  • Kryza: od 0,045 mm
  • Opcje niskonapięciowe
  • Mała objętość wewnętrzna
  • Umożliwiają skuteczne przepłukiwanie