Rosemount


Twoje najlepsze źródło urządzeń pomiarowych ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu.

Zakres oferty Rosemount zawiera pełen zestaw aparatury do pomiaru ciśnień, temperatur, przepływu, poziomu i bezpieczeństwa. W całym przemyśle przetwórczym, urządzenia Rosemount są częściej specyfikowane niż jakakolwiek inna marka oprzyrządowania.

EMERSON - Control valve type ControlDisk

Emerson – Zawór typu Control Disk

EMERSON - Control valve type V-ball

Emerson – Zawór typu V-ball