Maszyny górnicze


Produkty firmy Hawe Hydraulik SE dla zastosowań w górnictwie:

 • komponenty posiadające dopuszczenia ATEX grupy I
 • rozdzielacze proporcjonalne typu PSL/PSV
 • pompy tłoczkowe typu V30E, V40M z różnymi regulatorami
 • zawory zabezpieczające typu RH
 • zawory hamulcowe typu LHT
 • sterowniki typu PLVC

Komponenty napędów firmy Poclain Hydraulics:

 • wolnoobrotowe, wysokomomentowe silniki hydrauliczne
 • pompy tłoczkowe układów otwartych i zamkniętych
 • zawory sterujące napędami hydrostatycznymi

Wymienniki ciepła firmy Funke:

 • lutowane wymienniki woda-woda i olej-woda do układów chłodzenia
 • powietrzne chłodnice oleju

Zawory nabojowe firmy Sun Hydraulics:

 • rozdzielacze
 • zawory sterujące ciśnieniem/przepływem
 • zawory proporcjonalne

Serwozawory firmy Star Hydraulics:

 • pozycjonowanie i poziomowanie urządzeń wiertniczych
 • regulacja sił docisku