Projekty


Bloki zaworowe

Bloki zaworowe

RDL Hydraulics wspiera klientów swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie projektowania i wykonania bloków zaworowych.Bazując na komponentach renomowanych producentów dostarczamy rozwiązania dopasowane do wymagań aplikacji.

Stanowisko do sprawdzania komponentów hydraulicznych

Stanowisko do badania komponentów hydraulicznych

Stanowiska nisko- i wysokociśnieniowe do sprawdzania komponentów hydraulicznych, wykorzystywane są w laboratorium producenta komponentów w celu sprawdzenia czy zakładane parametry spełnione są w rzeczywistych warunkach. Umożliwiają to zastosowane najwyższej klasy urządzenia pomiarowe wraz z aparaturą rejestrującą.

Stanowiska do laboratorium napędów platform bezzałogowych

W ich skład wchodzą:

  • stanowisko do badania właściwości różnych konstrukcji silników hydraulicznych z pomiarem m.in. momentów obrotowych, prędkości, ciśnień, przepływów, sprawności wolumetrycznych silników oraz temperatur w różnych miejscach układu,
  • stanowisko do badania manipulatorów antropomorficznych sterowanych rozdzielaczami proporcjonalnymi różnych konstrukcji, obejmujące pomiar wszelkich parametrów hyhydraulicznych i mechanicznych układów napędowych,
  • mobilne stanowisko do badań napędów hydrostatycznych z sterowaniem prędkością jazdy poprzez układ ABS,
  • stanowisko do badania instalacji hydropneumatycznych z możliwością badania mechanicznego ze zrzutem platformy obciążającej oraz za pomocą serwo-siłownika obciążającego układ hydropneumatyczny według ściśle zadanych charakterystyk.